Co warto zmienić w polskich szkołach?

Co warto zmienić w polskich szkołach?

Polski system edukacji pozostawia niestety wiele do życzenia. Jesteśmy jeszcze daleko, by doścignąć kraje skandynawskie, które to podawane są jako przykład doskonałego szkolnictwa. W podstawowych programach nauczania, jakie co roku wytycza MEN, brakuje zajęć praktycznych i nastawienia na rozwój każdego ucznia, uwzględniając jego indywidualne potrzeby. Zamiast tego szkoła proponuje nadmiar zajęć teoretycznych, które szybko zniechęcają uczniów do poznawania świata, zdobywania wiedzy i kolejnych umiejętności.

Zdanie ekspertów

Okazuje się, że zespół pedagogów , naukowców, psychologów, a nawet neurologów podkreśla, jak ważna jest nauka poprzez zabawę w klasach 1-3. Ci najmłodsi uczniowie są w stanie skupić swoją uwagę na zagadnieniach teoretycznych przez jedynie 20 minut. Patrząc na to, że każda lekcja trwa standardowo 45 minut, widać wyraźnie, że praktycznie połowa tego czasu zostaje po prostu zmarnowana.

Pomimo iż podstawowe programy nauczania zmieniają się w każdym roku, nadal brakuje nowatorskiego podejścia do uczniów. To dlatego również powstał niejeden portal dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, by pomagać nauczycielom rozwijać się w kierunku systemu kształcenia, które jest nastawione na ucznia.

Największe wady polskiego szkolnictwa

– Szkoła działa szablonowo, nie bierze pod uwagę indywidualnych potrzeb każdego ucznia,

– Szkoła stawia na naukę teoretyczną,

– System oceniania to punktacja, która obecna jest na każdym pisemnym teście i sprawdzianie, nie bierze się pod uwagę kreatywności uczniów,

– Szkoła nie zachęca do samodzielnego myślenia, stawia na naukę regułek.

Co trzeba zmienić w polskich szkołach?

– Podejście do dziecka. To uczeń wie, jakie są jego potrzeby, a szkoła powinna je spełniać,

– Należy motywować dziecko do działania,

– Uczniowie powinni mieć dostęp do nowości, również w zakresie nowoczesnych technologii,

– Szkoły powinny zrezygnować z oceniania uczniów i ich karania,

– Szkoła nie może być czynnikiem stresogennym, dziecko, które się boi, nie może uczyć się efektywnie,

– Nauka powinna odbywać się indywidualnie albo w grupie, wedle zainteresowań dziecka i jego preferencji,

– Należy dbać o odpoczynek dziecka, wielogodzinna nauka nie może być efektywna.

To tylko kilka czynników, które należałoby natychmiast zmienić, by kształcenie uczniów w Polsce mogło odbywać się z lepszymi efektami. Rodzice, którzy nie chcą czekać na te zmiany, mogą wystąpić o nauczanie domowe i stworzyć idealne warunki do zdobywania wiedzy we własnym “M”. Taki system edukacji staje się zresztą coraz bardziej popularny.