Wydziedziczenie – w jaki sposób można tego dokonać?

Wydziedziczenie – w jaki sposób można tego dokonać?

Dziedziczenie majątku od niepamiętnych czasów stanowiło przyczynę kłótni i awantur. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z pojęciem wydziedziczenie, czyli celowego pominięcia jednego albo kilku członków rodziny w testamencie. Z reguły jest to efekt niewdzięczności, upokarzania i złego traktowania ze strony członka rodziny.

Wydziedziczenie – co to takiego?

Majątek zmarłego przysługuje jego rodzinie – tak mówi prawo. Można się go zrzec, jeśli zamiast nieruchomości, pieniędzy i innych dóbr testator przekazał długi. Jednak czasem zdarzają się przypadki, kiedy osoba sporządzająca testament pomija jednego albo kilku członków rodziny. Mowa właśnie o wydziedziczeniu. Wskazana osoba nie ma już dłużej prawa do zachowku, który przysługuje najbliższym. Omawiana sytuacja zdarza się przede wszystkim w rodzinach, gdzie dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej, a także niewłaściwego zachowania względem osoby sporządzającej testament. Wydziedziczenie to także chęć odwetu za sprzeciw w przeszłości i brak podporządkowania się woli zmarłego. Przyczyn takiej decyzji może być naprawdę wiele.

Wydziedziczenie – jak dokonać?

Zachowek to część majątku, która przysługuje każdemu z członków rodziny po śmierci spadkodawcy. Jednak jeśli relacje w rodzinie pozostawiały wiele do życzenia i testator nie chce równego podziału, może zdecydować się na wydziedziczenie. Aby tego dokonać, warto umówić się na porady prawne Łódź to jedno z miast w Polsce, w którym pracują najlepsi prawnicy i adwokaci. Znają dokładnie przepisy prawa, doradzają oraz wskazują rozwiązania w najtrudniejszych sytuacjach.

Wyłączenie od zachowku wymaga osobistego spisania testamentu, tylko w taki sposób jeden albo kilku członków rodziny zostaje pozbawionych majątku. Wydziedziczenie w formie ustnej nie ma mocy prawnej. Obowiązuje jedynie w sytuacji, kiedy testament jest ważny. Wadliwy dokument albo unieważnienie go z innych przyczyn (działanie pod presją czy stwierdzenie chorób, które mogły wpłynąć na poczytalność testatora) sprawiają, że wydziedziczenie nie ma mocy prawnej. Sam sposób wyłączenia od zachowku jest równie ważny. Musi być wyraźny, jednoznaczny i rzetelny. W przeciwnym wypadku można go bardzo łatwo podważyć.

Osoba sporządzająca testament ma możliwość skorzystania z opcji częściowego wydziedziczenia. Jak sama nazwa wskazuje, spadkobierca otrzymuje jedynie wybraną część przysługującego mu zachowku. W praktyce wydziedziczenie częściowe oznacza ofiarowanie członkowi rodziny konkretnej sumy pieniędzy albo wybranych rzeczy. Wydziedziczeni mają jednak prawo domagać się uzupełnienia zachowku.