Zalety i wady zmian dotyczących domków bez pozwolenia

Zalety i wady zmian dotyczących domków bez pozwolenia

Postawienie domu jednorodzinnego teoretycznie nie wymaga już ubiegania się o pozwolenie — wystarczy zgłosić budowę do odpowiedniego organu. Takie zmiany w założeniu miały uprościć cały proces, jednak większość inwestorów i tak decyduje się na podjęcie działań dotyczących uzyskania pozwolenia.

Domki bez pozwolenia — jakich budynków dotyczą nowe zmiany prawne?

Zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym budowa wolnostojących domów jednorodzinnych, które mieszczą się w całości na danej działce, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Nie wymaga go także budowa parterowych obiektów rekreacyjnych lub gospodarczych typu wiata, garaż, altana, jak i domek, jeśli ich powierzchnia nie  przekracza 35 M2 oraz nie mają użytkowanego poddasza, a na każde 500 M2 działki przypada jedynie jeden taki budynek. Jednak program nowego ładu ma zamiar zwiększyć metraż domków bez pozwolenia do 70 mkw.

Dla takich przedsięwzięć wystarczy jedynie zgłoszenie do odpowiedniego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. Tak więc teoretycznie większość obiektów, które mogą zostać postawione na działce, to domki bez pozwolenia.

Wady i zalety postawienia domku bez pozwolenia

Pierwsza wątpliwość, z jaką związane są domki bez pozwolenia, pojawia się w momencie zapytania — czym dokładnie jest obszar oddziaływania oraz jaki jest jego zakres. Taki termin kryje pewne ograniczenia, które regulowane są przez odrębne przepisy, jak np. Dostęp do drogi publicznej czy minimalna odległość szamba od sąsiedniej posesji. To również komfort innych użytkowników czy wpływ na środku i uciążliwości takie jak hałas, wibracje czy emisja zanieczyszczeń. Pozytywnym faktem jest to, że stwierdzenie tego, czy obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę, należy do projektanta, a decyzja — do organu przyjmującego zgłoszenie.

Mniej pozytywną informacją jest to, że choć zgłoszenie wydaje się o wiele mniej skalkulowane, niż otrzymanie pozwolenia na budowę, tak naprawdę nie zawsze jest to takie proste i nie zawsze jest korzystniejszym rozwiązaniem.

Kiedy można spodziewać się odrzucenia wniosku?

Wniosek może zostać odrzucony, gdy:

  • Zamierzenie budowlane narusza inne przepisy;
  • Gdy dla inwestycji niezbędne jest otrzymanie pozwolenia na budowę;
  • Gdy domki bez pozwolenia mogą negatywnie wpłynąć na środowisko;
  • Projekt narusza założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy;
  • Może być powodem ograniczeń dla sąsiedztwa albo mieć na niego uciążliwy wpływ;
  • Jego realizacja może być przyczyną zagrożeni dla mienia lub ludzi.