Jak zapłacić mniejszy podatek? Ulgi podatkowe w praktyce

Jak zapłacić mniejszy podatek? Ulgi podatkowe w praktyce

Jak zapłacić mniejszy podatek? Ulgi podatkowe w praktyce

Podatki nigdy nie są łatwym tematem. Większość z nas chciałaby ich płacić jak najmniej, szczególnie w tak chwiejnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajdujemy się teraz. Jedną z opcji na obniżenie zobowiązań, które musimy zapłacić są ulgi.

Z jakich rodzajów ulg możemy skorzystać w Polsce?

Ulgi podatkowe dotyczą często bardzo zróżnicowanych rzeczy. Niektóre z nich przysługują nam ze względu na młody wiek, inne na posiadane potomstwo, jeszcze inne za złożone darowizny. Wszystkie ulgi dostępne dla osób składających PIT-37 w tym roku przedstawiamy poniżej:

– prorodzinna (na dzieci) – należy przedstawić akt urodzenia, lub prawo opieki nad dzieckiem i wynosi 1112,04/rok na pierwsze dziecko (warunek dochodów), 1112,04/rok na drugie, 2000,04 na trzecie, 2700 na czwarte i kolejne;

– składki zdrowotne – można odliczyć zapłacone lub pobrane składki, jednak jedynie 7,75% podstawy a nie rzeczywiste 9%

– za pracę za granicą (abolicyjna) – teoretycznie można odliczyć kwotę podatku z zagranicy, jednak, w rzeczywistości dotyczy to tylko osób pracujących poza terytorium lądowym państw, dla pozostałych maksymalne odliczenie wynosi 1360 zł;

– IKZE (konto emerytalne) – ulga za wpłaty na IKZE, można odliczyć wartość równą podstawie opodatkowania, jednak nie więcej niż 6310,80;

– składki ZUS – w wysokości zapłaconych lub pobranych składek;

– zwrot nienależnych świadczeń – w przypadku zwrotu takich świadczeń można odliczyć kwotę zwrotu łącznie z podatkiem;

– ulga na leki – po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania leków można odliczyć od podatku koszt leków minus 100 zł za miesiąc;

– ulga na sprzęt rehabilitacyjny – w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności można starać się o ulgę w wysokości poniesionych wydatków;

– ulga na samochód – 2 280,00 zł w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności;

– ulgi z tytułu darowizn:

– na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów – bez limitu do 100% dochodu podatnika,

– na kult – na Kościół, na organizacje pożytku publicznego, na cele edukacji zawodowej oraz krwiodawcy – darowizny są sumowane i łącznie liczy się 6%;

– ulga dla dawców osocza – po przedstawieniu zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa można otrzymać 350 zł ulgi za litr, jednak nie więcej niż 8750 zł rocznie;

– darowizna na cele walki z COVID-19 – do 100% dochodu, nie sumowane z pozostałymi darowiznami;

– darowizna tabletów i latopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe – jak wyżej, do 100%

– ulga za internet – 760 zł, jednak nie więcej niż poniesione wydatki i tylko przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata.

Jak widać ulg jest całkiem sporo i warto je znać i stosować według możliwości.