Demokracja bezpośrednia – wady i zalety tego ustroju

Demokracja bezpośrednia – wady i zalety tego ustroju

Demokracja bezpośrednia – system polityczny, w którym decyzje są podejmowane poprzez głosowanie wszystkich uprawionych obywateli. W demokracji bezpośredniej obywatle mają większy, a co najistotniejsze, bezpośredni wpływ na politykę regionu, państwa. Jest to opozycja do demokracji pośredniej, która obecnie dominuje w…

Read More