Odwołanie do KIO – kiedy przysługuje i w jakim terminie je złożyć?

Odwołanie do KIO – kiedy przysługuje i w jakim terminie je złożyć?

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej to sposób na walkę z niekorzystnymi działaniami zamawiającego. Jeśli uważasz, że Twoja oferta została niesłusznie odrzucona, lub cudza oferta została wybrana niewłaściwie, to możesz zaskarżyć takie działanie. Odwołanie do KIO najlepiej jest napisać z pomocą profesjonalnej kancelarii prawnej. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na pozytywne zakończenie sprawy i nie przegapisz ścisłych terminów.

Odwołanie do KIO – kiedy przysługuje?

Jeśli masz wątpliwości co do poprawności czynności, których dokonał zamawiający, to możesz złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jakie czynności mogą zostać zaskarżone? Możesz odwołać się m.in. od odrzucenia oferty, braku odtajnienia dokumentów zastrzeżonych przez konkurencję lub też zbyt wysoko postawionych warunków udziału w postępowaniu. To tylko kilka czynności, od których można odwołać się do KIO.

Jeśli zauważysz nieprawidłowości w postępowaniu zamawiającego, to jak najszybciej powinieneś je zgłosić. Termin na wniesienie odwołania nie jest długi i wynosi 10 dni, a w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych to tylko 5 dni. Nie warto więc zwlekać, ponieważ może okazać się, że będzie za późno. Jeśli chcesz zaskarżyć ogłoszenie o zamówieniu czy też specyfikację warunków zamówienia to termin na złożenie odwołania zaczyna się liczyć od dnia ich publikacji. W przypadku innych czynności, których dopuścił się zamawiający, termin biegnie od dnia przesłania przez zamawiającego informacji o czynności.

Ile czasu na rozpatrzenie odwołania ma KIO?

Krajowa Izba Odwoławcza ma 15 dni na zapoznanie się z odwołaniem i jego rozpatrzenie. Większość spraw jest rozpatrywana właśnie w tym terminie i nie ma konieczności, aby wydłużać ten okres. Terminy rozpatrywania spraw są więc krótkie, szczególnie jeśli porówna się je do postępowań sądowych, które potrafią trwać miesiącami, a nawet latami. Przed złożeniem odwołania do KIO należy upewnić się, jakie są szanse na wygranie sprawy. W tym celu należy skontaktować się z kancelarią, która ma doświadczenie w tego typu sprawach i przeanalizuje Twoją sytuację. Rzetelna analiza rozjaśni Ci sprawę i pozwoli upewnić się, czy masz rację, wnosząc odwołanie do postępowania zamawiającego. Wsparcie doświadczonego prawnika pozwoli Ci zaoszczędzić nerwów oraz czasu. Warto zostawić to zadanie w rękach specjalisty, ponieważ samodzielne odwoływanie się do KIO może skończyć się niepowodzeniem np. przez błędy w wypełnianiu wniosku.