Jak wygląda biznes plan? Jak go ułożyć?

Jak wygląda biznes plan? Jak go ułożyć?

Biznesplan to nieodłączny element każdego udanego przedsięwzięcia. To dokument, który precyzyjnie opisuje pomysł na biznes, strategię działania oraz cele, jakie przedsiębiorca chce osiągnąć. Dla inwestorów, banków i potencjalnych partnerów jest to także narzędzie, na podstawie którego podejmują decyzje o współpracy. W tym artykule omówimy, jakie elementy powinien zawierać biznesplan i jak go skonstruować, by przyciągnąć uwagę i zyskać wsparcie dla swojego projektu.

1. Streszczenie biznes planu

Streszczenie biznesplanu to jego wprowadzenie, które powinno być napisane na końcu. Dlaczego? Ponieważ to w tym miejscu przedsiębiorca odpowiada na kluczowe pytanie: “Dlaczego chcę założyć firmę?” To pierwszy kontakt czytelnika z projektem i to na podstawie streszczenia będzie decydował, czy dokument jest interesujący. Streszczenie powinno być syntetyczne, ale jednocześnie zawierać kluczowe informacje. Oto co powinno znaleźć się w streszczeniu:

 • Pomysł na biznes i jego uzasadnienie rynkowe.
 • Opis działalności i produktu lub usługi.
 • Strategia działania.
 • Najważniejsze dane finansowe.

2. Opis firmy

Opis firmy to sekcja biznesplanu, która ma za zadanie przyciągnąć uwagę potencjalnych inwestorów i partnerów już na samym początku dokumentu. Co powinno zawierać to ważne wprowadzenie?

 • Nazwa, dane teleadresowe oraz logo firmy.
 • Forma prawna działalności, która powinna być dobrana z rozważeniem, biorąc pod uwagę branżę, rozmiar firmy i koszty prowadzenia działalności.
 • Informacje o właścicielach oraz kluczowych osobach w firmie.
 • Posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia oraz zasoby, takie jak materiały, zasoby ludzkie i doświadczenie.
 • Schemat organizacyjny firmy.
 • Misja i cele działalności firmy w krótkim i długim okresie.

Opis firmy jest punktem wyjścia do dalszej analizy biznesplanu. Powinien zainteresować czytelnika i wywołać pozytywne wrażenie, dlatego warto poświęcić mu szczególną uwagę.

3. Analiza Rynku i Konkurencji

Kolejnym ważnym elementem biznesplanu jest analiza rynku i konkurencji. To tutaj przedsiębiorca przedstawia swoje badania i wnioski dotyczące rynku, na którym chce działać. Kluczowe pytania, na które trzeba odpowiedzieć w tej sekcji to:

 • Jaki jest rynek docelowy i jego wielkość?
 • Kim są nasi konkurenci i jakie są ich mocne i słabe strony?
 • Jakie są trendy i prognozy rozwoju rynku?
 • Jakie są potrzeby i oczekiwania klientów?

Analiza rynku i konkurencji pomoże przedsiębiorcy zrozumieć otoczenie, w jakim będzie działać, i dostosować strategię do realiów rynkowych.

4. Plan Marketingowy

Plan marketingowy to kluczowy element biznesplanu, który opisuje, jak firma ma zdobywać klientów i promować swoje produkty lub usługi. To tutaj przedsiębiorca przedstawia swoje strategie marketingowe, plany dotyczące promocji i reklamy, a także określa, jakie kanały dystrybucji będzie wykorzystywać.