Rejestracja działalności w kilku krokach

Rejestracja działalności w kilku krokach

Decyzja i pierwsze kroki

      Jeżeli już zdecydujemy się otworzyć działalność gospodarczą musimy przejść kilka kroków, aby móc czerpać późniejsze korzyści z jej prowadzenia. Na początku trzeba wybrać formę prawną tj. czy będziemy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą czy np. w formie sp. z o.o. Kolejną ważną decyzją jest wybór formy opodatkowania. W Polsce dostępne są następujące metody: na zasadach ogólnych według skali podatkowej wynoszącej 12% i 32%, według stawki stałej-liniowej równej 19%, lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W ostatniej formie stawek podatku jest kilka w zależności od rodzaju prowadzenia działalności, mieszczą się w zakresie 2-17%.

Rozpoczęcie formalności

      Po zastanowieniu się i wybraniu możliwości z powyższych, kolejnym krokiem jest wpis do CEIDG. Przy okazji składania wniosku można załatwić jeszcze kilka formalności. Procedura CEIDG poniżej:

  • wpis do CEIDG (można to zrobić na 3 sposoby- online przez internet, w urzędzie lub pocztą),
  • wpis do ZUS i US (odpowiednio rejestracja jako płatnika składek, oraz jako podatnika),
  • jeśli chcesz zostać vatowcem najpóźniej dzień przed musisz zgłosić taki zamiar w Urzędzie Skarbowym.

Wpis do CEIDG

      Cały proces można usprawnić poprzez odpowiednie przygotowanie wymaganych informacji. Wpisu należy dokonać przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Oto kilka wymaganych informacji:

  • imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, 
  • wszystkie dane z dowodu osobistego, tj. PESEL,oraz seria i nr dowodu
  • numer NIP i REGON, 
  • adres zamieszkania i ewentualne inne adresy związane z prowadzeniem firmy,
  • nazwę działalności- musi zawierać twoje imię i nazwisko,

Konto bankowe

      Kolejnym krokiem jest udanie się do placówki bankowej w celu założenia konta firmowego wymaganego przy zakładaniu działalności gospodarczej. Wiele banków oferuje już możliwość założenia konta on-line, dzięki temu zaoszczędzimy sporo czasu na staniu w kolejkach do tzw. ,,okienka”. Warto poświęcić trochę czasu w celu poszukiwania jak najmniejszych opłat związanych z prowadzeniem konta (np. opłata za miesięczną obsługę czy opłata za każdy wykonany przelew), dzięki temu możemy zminimalizować koszty w prowadzeniu firmy. 

Pieczątka i biuro rachunkowe

      Pieczątka chociaż nie jest obowiązkowa pomaga w prowadzeniu działalności i załatwianiu niektórych spraw urzędowych, handlowych czy związanych z ubezpieczeniem. Korzyści wynikające z jej posiadania są większe niż jednorazowy koszt wyrobienia (do 50 zł). Dobre biuro rachunkowe też może się przydać jeśli nie masz pewności, wiedzy czy czasu na prowadzenie księgowości. Szczególnie w świetle szybko zmieniających się przepisów, których interpretacja często jest niejasna warto rozważyć poszukiwanie dobrego księgowego.