Uprawnienia UDT – kiedy są niezbędne i jak je zdobyć?

Uprawnienia UDT – kiedy są niezbędne i jak je zdobyć?

Operator maszyn dźwigowych, wózków widłowych lub podestów ruchomych. Obsługa, każdej z tych maszyn, związana jest ze specjalnymi uprawnieniami. Operatorem może zostać tylko osoba przeszkolona i odpowiednio wykwalifikowana. Dlatego jeżeli chcesz obsługiwać urządzenia dźwignicowe, to musisz zadbać o specjalne uprawnienia. Pomogą Ci w tym kursy UDT. Czym są kursy UDT i kto musi je odbyć? 

UDT – co to jest? 

Urząd Dozoru Technicznego, UDT, to instytucja, która zapewnia bezpieczeństwo w zakresie obsługi instalacji technicznych oraz urządzeń. Zajmuje się ona dopuszczeniem do eksploatacji oraz obsługi konkretnych urządzeń. Ponadto UDT odpowiada za konserwację oraz rejestrację urządzeń dźwignicowych. Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową, która sprawuje kompleksowy nadzór nad wszystkimi urządzeniami objętymi dozorem technicznym w kraju. 

Uprawnienia UDT – na czym polegają? 

Uprawnienia UDT można uzyskać na podstawie ukończonego kursu oraz zdanego egzaminu. Określają one kwalifikacje danej osoby w zakresie obsługi lub konserwacji maszyn dźwignicowych. Zaliczają się do nich między innymi wózki widłowe, podesty ruchome, żurawie wieżowe, czy wózki kontenerowe. Obsługa tych maszyn bez uprawnień jest niezgodna z prawem. Co ważne, może grozić wypadkiem i uszczerbkiem na zdrowiu. Dlatego każdy pracownik, który będzie zajmował się operatorką urządzeń technicznych, musi mieć odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. 

Urząd Dozoru Technicznego wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne, które potwierdzają znajomość warunków technicznych przez pracownika. Osoba uprawniona zna także obowiązujące przepisy oraz normy prawne. Ponadto umie wykonywać praktyczne obowiązki w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. 

Jak zdobyć uprawnienia UDT? 

Żeby zdobyć uprawnienia do obsługi maszyn dźwignicowych, musimy zdać egzamin państwowy, składany przed komisją UDT. Składa się on z dwóch części – praktycznej oraz teoretycznej. W trakcie egzaminu komisja sprawdza naszą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie obsługi maszyn. Żeby podejść do egzaminu, musimy złożyć odpowiedni wniosek oraz odbyć kurs przygotowujący. Samodzielne nauczenie się do egzaminu jest praktycznie niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ w normalnych warunkach nie mamy dostępu do maszyn. W przypadku kursu http://www.centrumszkolen.net/ zyskujemy dostęp nie tylko do wiedzy teoretycznej, ale także nauczymy się obsługiwać konkretne maszyny. Pamiętaj, że tylko pozytywnie zdany egzamin będzie Cię uprawniał do obsługi maszyn dozoru technicznego.