Czym jest rozwój duchowy i jak go osiągnąć?

Czym jest rozwój duchowy i jak go osiągnąć?

Rozwój duchowy- rozpoczynając rozważania nad owym tematem warto na początku zdać sobie sprawę z tego  czym on jest. Idea przedstawianego zagadnienia to filozoficzne i religijne założenie iż ludzie zdolni są ewoluować według określonego wzoru, który ma na celu szeroko pojęte oświecenie. Definicja brzmi dość skomplikowanie, dlatego warto zapoznać się z tematem bliżej.

Sformułowań i określeń rozwoju duchowego jest całe mnóstwo, istnieje jednak kilka czynników, wspólnych elementów, które dowodzą na powszechności owego zagadnienia. Odnoszą się one do określonego poziomu, do którego ostatecznie każdy z nas dąży w drodze ewolucji. Duchowość określana jest jako największa wartość, najwyższe znaczenie, według którego żyją wszyscy ludzie. Poprzez medytację, modlitwy, wszelkie kontemplacje rozwija się życie wewnętrzne, co pozwala doświadczyć człowiekowi więzi z wyższą rzeczywistością, spróbować ją poznać i się w niej odnaleźć. Wspomniana więź ma wpłynąć na człowieka pozytywnie, ma go uszlachetnić, otworzyć drogę do pojęć, które wykraczają poza pojmowanie intuicyjne. Można pokusić się o stwierdzenie, iż rozwój duchowy to ścieżka prowadząca do uniwersalnego, najwyższego celu.

Jako duchowe istoty jesteśmy naturalnie zainteresowani niematerialną częścią naszej egzystencji. Próbujemy ją poznać, zdefiniować, oswoić się z nią. Rozwój duchowy możemy badać na wiele różnych sposobów; przez pryzmat religijny, filozoficzny, naukowy. Z owym zagadnieniem wiąże się ezoteryka, czyli różne nadprzyrodzone zdolności, astrologia, czy kontakty z bytami duchowymi. Większość mędrców uważa jednak, iż poszukiwanie nadprzyrodzonych mocy czy doznań nie wiąże się z rozwojem duchowym. A nawet może osłabić dążenie do owego rozwoju, kierując nas na błędny tor.

Można pokusić się o stwierdzenie, iż rozwój duchowy to świadome działanie, którego celem jest poznawanie oraz kształtowanie swojej natury. Poprzez ciężką pracę i naukę poznajemy otaczający nas wszechświat i znajdujące się w nim rzeczy. Powinniśmy dążyć do tego, by nasze działania były oparte na rozsądku oraz zrozumieniu. Tylko wtedy będziemy mogli zajrzeć w głąb siebe i poznać swoją prawdziwą naturę, odkryć to, co w nas drzemie.