Zajęcia rewalidacyjne – dla kogo?

Zajęcia rewalidacyjne – dla kogo?

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są przez wszystkie szkoły. Nie ma znaczenia, czy jest to placówka publiczna albo prywatna, szkoła podstawowa, a może ta ponadpodstawowa. Rewalidacja w szkole jest dzisiaj standardem i przeprowadza się ją wśród uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności danego typu i zaburzeniach, które to dają podstawy do wdrożenia nauczania specjalnego. Pedagogika rewalidacyjna realizowana jest zgodnie z rozporządzeniami wytyczonymi przez MEN. 

Zajęcia rewalidacyjne, czyli jakie? 

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że skuteczna rewalidacja w szkole może być realizowana jedynie wtedy. Gdy pod uwagę bierze się indywidualne potrzeby każdego ucznia, który takowych zajęć potrzebuje. Dzisiaj taki system nauczania jest możliwy, ponieważ nie zawsze tworzone są klasy z nauczaniem specjalnym, ale uczeń z zaburzeniami uczęszcza na standardowe zajęcia. Różnica polega na tym, że zostaje mu przypisany nauczyciel wspomagający, obecny na każdej lekcji pozostaje do jego dyspozycji. 

Pamiętajmy również, że pedagogika rewalidacyjna jest realizowana również poprzez zajęcia dodatkowe. Co ciekawe, żadne przepisy nie regulują metody przeprowadzania takowych zajęć. Wiadomo jedynie, że dla przedszkolaków przewidziano 15 minut zajęć rewalidacyjnych każdego dnia, dla uczniów klas wczesnoszkolnych jest to 30 minut, a dla uczniów starszych 60 minut. Oczywiście, wszystkie zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe, natomiast dla dzieci z niepełnosprawnością czy konkretnymi zaburzeniami mogą być rzeczywiście korzystne. 

Zajęcia rewalidacyjne są różne, wiele zależy od potrzeb ucznia. Wyróżnia się tutaj szereg zajęć, w których stawia się na komunikację społeczną – te świetnie sprawdzają się u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem bądź Aspergerem. Zajęcia rewalidacyjne mogą też polegać na nauce języka migowego czy nauce komunikacji dla uczniów niewidomych. Wszystkie lekcje mają charakter pedagogiczny i terapeutyczny. 

Coraz częściej zajęcia rewalidacyjne organizowane są w formie zabawy. To dlatego, że takie są bardziej przystępne, a uczniowie chętniej w nich uczestniczą. Jednocześnie rozrywka zawsze jest edukacyjna, w ramach zajęć wykorzystuje się wszelakie zabawki kreatywne, gry (również te zespołowe). Dobroczynne właściwości w ramach zajęć rewalidacyjnych wykazuje także tzw. magiczny dywan, który można wykorzystywać w ramach ćwiczeń samodzielnych bądź zespołowych.