Niekwestionowana siła dzieł sztuki

Niekwestionowana siła dzieł sztuki

Każdemu człowiekowi znana jest chyba biblijna historia walki bezbronnego Dawida z budzącym grozę Goliatem. Biblijna postać Dawida – młodego pasterza, który jako jedyny podjął wyzwanie rzucone przez olbrzyma Goliata i pokonał go sprytem, a późniejszego króla Izraela – była i nadal…

Read More