Burzliwy fragment długiej historii Śląska

Burzliwy fragment długiej historii Śląska

W XVIII wieku nastąpił kres dziejów Śląska jako kraju względnie jednolitego. W wyniku walk między Austrią a Prusami, Śląsk został trwale podzielony. Podział ten spowodował odmienny rozwój każdej z tych części, a różnice te dotyczyły wszelkich sfer, między innymi życia…

Read More